Altaner/Uterum

Vi bygger altaner och uterum efter önskemål, antingen med lösvirke eller måttanpassade uterum köpta från en leverantör.